Echo’s uit de gemeente- en OCMW-raad van 3 juli 2019

Zenuwachtig door een powerpoint ivm tarieven buitenschoolse kinderopvang?

Meerderheid en oppositie kunnen een gemeente- en OCMW-raad schorsen als ze een punt willen overleggen. Dat gebeurde op 3 juli voor de eerste keer deze legislatuur. We hadden deze als oppositie niet zien aankomen, want de eerste keer dat de meerderheid deze optie gebruikte was om te discussiëren over… het gebruik van een powerpoint door een oppositielid (ondergetekende).

Groen maakte drie simulaties om aan te tonen dat de verhoging van de kosten van de Buitenschoolse Kinderopvang sterk zal wegen op de financiële situatie van sommige mensen. Het was de burgemeester zelf, die zich geen houding wist te geven en die duidelijk aangaf moeilijk om te kunnen gaan met onvoorziene omstandigheden. Hij wilde met de schorsing vermijden dat we dit zeer goed voorbereide punt niet op die manier konden brengen. Na een schorsing daarna door de oppositie, hebben we ons punt toch kunnen uitleggen.
Elk raadslid heeft veel mogelijkheden, om zijn of haar punt te maken. Bij wijze van voorbeeld: als een raadslid graag een punt inleidt door een dansje te placeren, kan zelfs dat. Niet dat we zelf plannen hebben in die richting.

Over naar de inhoud dus, want die primeert op dit soort politieke spelletjes.

Nieuwe tarieven Buitenschoolse Kinderopvang jagen inwoners op kosten

Mensen met krappe budgetten komen in de problemen door de nieuwe tarieven van de Buitenschoolse Kinderopvang die de gemeente oplegt. Daarenboven wordt de belastingsverlaging van de fusie zo goed als uitgewist. Meer daarover lees je in het persbericht.

Derdebetalersregeling met De Lijn

De regeling van Lovendegem om kortingen te geven op buzzypasses voor de schoolgaande jeugd tussen 12 en 18 jaar wordt veralgemeend naar Lievegem. Een maatregel die we volmondig steunden en die ook in het programma van Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen stond.

Samenwerking met Zefier

Zefier is een intergemeentelijke organisatie die alle hernieuwbare activiteiten van Eandis bundelt. Ze plaatst onder andere windmolens (wat Groen uiteraard toejuicht). Zij vroegen een kapitaalsverhoging om bijkomende windmolens te kunnen plaatsen. We stemden toch tegen, omdat dit ingaat tegen een amendement van Groen op het klimaatplan (mee goedgekeurd door de meerderheid) dat zegt dat we als bestuur inzetten op participatie van burgers als het gaat over hernieuwbare energie. De beslissing die de meerderheid nam, staat daar haaks op.

Uitbating recyclageparken naar IVM

Groen ging akkoord met het overbrengen van de uitbating van de recyclageparken van Lievegem naar IVM. IVM heeft het voordeel van de schaal. Als er ziekte is bij één van de medewerkers, dan is het makkelijker om vervanging te voorzien. De gemeentelijke diensten die de recyclageparken aansturen krijgen meer zuurstof om met andere zaken bezig te zijn (zoals het aanpakken van milieuovertredingen). Ook het personeel gaat er in principe op vooruit, krijgt een plaats binnen IVM en mag blijven werken op hun huidige werkplek.

De discussie of alle recyclageparken in hun huidige vorm blijven, beslist de gemeente nog altijd zelf en is een belangrijke discussie voor het najaar, waar Groen zal op wegen.

Goedkeuring extra lesuren gemeenteschool

Groen ging akkoord met de 12 extra lesuren die de gemeenteschool vroeg om in te spelen op nieuwe tendenzen rond onderwijsvormen en het werk van de directeur (die ook twee ingrijpende verbouwingen moet regelen) te verlichten. Belangrijk hier is wel dat de nieuwe kennis die daarmee wordt opgebouwd gedeeld wordt met de andere scholen in Lievegem. Samenwerking over de netten heen is dé weg om te gaan.

Nieuwe rechtspositieregeling goedgekeurd

Groen keurde de nieuwe rechtspositieregeling goed. In een rechtspositieregeling worden afspraken gemaakt over selectie van het personeel, loopbanen van medewerkers, salarissen en verloven en afwezigheden. Binnen de wettelijke contouren die er zijn heeft de gemeente een zo modern mogelijk personeelsbeleid op papier gezet. Deze ook in de praktijk omzetten is nu de uitdaging.

Een vraag vanuit onze fractie is hoe het bestuur hun ambitie om ten minste 2% van het personeelsbestand te laten vervullen door personen met een arbeidshandicap. Er is geen idee hoe hoog dit op dit moment is. We wachten de cijfers af en vragen concrete acties om dit te realiseren.

Adviesraden

Een reeks adviesraden werd goedgekeurd en zijn klaar voor installatie: de adviesraad milieu en natuur, de landbouwraad, de Lievegemse Economische Raad, de Toeristische Adviesraad Lievegem en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Zij moeten alle kansen krijgen om hun kennis in te brengen in het gemeentelijk beleid.

Meer communicatie over mogelijkheid om op de gemeenteraad te spreken als burger

Met de fractieleiders spraken we af dat inwoners van Lievegem vanaf deze maand spreekrecht krijgen op de gemeente-  en OCMW-raad, mits ze op voorhand een vraag indienen. Niet iedereen van de meerderheid was daar geen grote fan van, maar uiteindelijk namen we deze beslissing gezamenlijk. Belangrijk is dat we hier nu heel actief over communiceren (zowel digitaal als in Lievelink), want anders komen er natuurlijk heel weinig mensen naar de gemeenteraad om hun vraag te stellen of hun mening te geven over een onderwerp.

De Mobiscore

Er is nogal wat te doen over de mobiscore, een recent gelanceerde tool om te bekijken hoe duurzaam een woning is gelegen. De gemeente Lievegem heeft samen met een reeks andere (plattelands)gemeenten verzet aangetekend tegen die score. De kritiek is dat iedereen op het platteland automatisch een slechte score heeft. Dat klopt eigenlijk niet, want ik heb zelf bijvoorbeeld 7,5 op tien. Een cijfer waar veel studenten op het einde van het academiejaar veel voor over zouden hebben. Het is voor Groen interessanter om de score te gebruiken als drukkingsmiddel ten aanzien van de Vlaamse regering om meer financiële hulp te krijgen voor versterking van haar kernen. De gemeenten die verzet aantekenen doen dat ook, maar leiden door hun verzet tegen de score de aandacht af van het belangrijkste punt.

Speelautomatenhal

Groen is niet zo gelukkig met de convenant die de gemeente afsluit met een speelautomatenhal. Dit zorgt hoogstwaarschijnlijk voor heel wat gokproblemen. Omdat het over een bestaande hal gaat die op een andere locatie komt, hebben we ons onthouden in plaats van tegengestemd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s